Lidé na Ústavu informačních technologií

Ing. Stratos Zerdaloglu - vedoucí ústavu

Řídí provoz celého ústavu zejména po personální a ekonomické stránce. Podílí se na vytváření příznivého pracovního prostředí pro všechny zaměstnance. Koordinuje vedoucí jednotlivých odborných oddělení ústavu. Je aktivním členem poradních orgánů rektora. Podílí se také na výuce informatických předmětů na Provozně ekonomické fakultě. V úzké spolupráci s rektorkou univerzity připravuje a realizuje koncepční návrhy pro rozvoj informačních a komunikačních technologií univerzity. Zajímá se o technologie televizního vysílání a rád si zahraje stolní tenis nebo šachy.

 

Mgr. Alena Milichovská - asistentka ústavu

Zajišťuje administrativní potřeby ÚIT. Vede evidenci a dokumentaci o realizaci smluv. Vede evidenci přehledu čerpání rozpočtu ÚIT. Zajišťuje dodávky mzdových obálek pro celou univerzitu. Zajišťuje likvidaci nepotřebných zásob, techniky a materiálu. Volný čas – sport všeho druhu (tenis, běh, plavání, aerobik …), hudba (především vokální).

 

Oddělení Ústavu infomačních technologií

 

Oddělení informačních systémů zajištuje provoz informačních systémů univerzity, služeb Office 365, webů univerzity a dalších systémů. Prostřednictvím systémových integrátorů fakult koordinuje správu i obsah informačních systémů na fakultách. Vytváří uživatelské návody a videomanuály, organizuje odborná IT školení uživatelů. Provádí vykazování studií, kurzů, vědy a výzkumu. Ve spolupráci s vývojáři aplikací zajišťuje rozvoj spravovaných informačních systémů tak, aby vyhovavaly požadavkům univerzity.

Ing. Petr Novák - systémový integrátor univerzity

[vedoucí oddělení]

Jako hlavní systémový integrátor univerzity má na starosti provoz a rozvoj informačních systému. Podle harmonogramu univerzity spouští důležité úseky v akademickém roku, jako jsou registrace, zápisy předmětů nebo hodnotící ankety. Též pro UIT organizuje odborná IT školení uživatelů. Ve spolupráci s fakultními integrátory koordinuje provoz informačních systémů na fakultách. Je kompetentní osobou pro komunikaci s dodavately a servisními organizacemi v oblasti IT. Ve volném čase rád fotografuje, hraje tenis, v zimě ho můžete potkat i na sjezdovce.

RNDr. Michael Banzet - programátor a analytik informačních systémů

 

RNDr. Jana Gotthardová - programátorka informačních systémů

Má na starosti provoz knihovnických systémů univerzity a správu knihovnických databází. Ve spolupráci s integrátorem rektorátu zajišťuje podporu uživatelů Zahraničního modulu UIS. Je administrátorkou ekonomického informačního systému SAP. Je také správcem celouniverzitní multilicence software Statistica a je i pověřenou osobou zastupující univerzitu při jednáních s certifikační autoritou Postsignum.

Ing. Michaela Rydvalová - správkyně obsahu informačních systémů

Koordinuje univerzitní Helpdesk a třídí požadavky, které dále předává k řešení kompetentním osobám. Má na starosti správu místností univerzity. Spravuje také portál kurzů MENDELU, vypisuje kurzy a předává přihlášky.

Ing. Ladislav Viktorin - správce aplikací

 

Bc. Marie Jungová - pracovnice informačních systémů

Ve svém volném čase moc ráda cestuje a v zimě lyžuje. 

Mgr. Ing. Martin Pernica, Ph.D. - pracovník informačních systémů

Má na starosti výkaznictví studentů, je hlavním správcem matriky. Podílí se také na řešení problému související s pedagogickým procesem včetně implementací změn do UIS a následným školením uživatelů.  

Ing. Ivo Vyskočil - webmaster univerzity

Podílí se na návrhu a přípravě webových stránek univerzity a zajištuje akutulizaci zveřejňovaných údajů. Je správcem služeb Office 365. Ve volném čase rád chodí na turistické výlety a snaží se pořídit zajímavé fotografie.

Oddělení infrastruktury zabezpečuje provoz a správu Brněnské univerzitní počítačové (drátové i bezdrátové) sítě a celouniverzitních serverů, serveroven a datacentra. Stará se o provoz a administrátorskou podporu přístupového systému a informačních kiosků. Zajišťuje poradenství a schvalování realizací serverových řešení pro fakulty v souladu s jednotnou koncepcí ICT univerzity. Obstarává opravy, nákup a instalaci výpočetní techniky pro celoškolská pracoviště a jimi provozované aplikace, celoškolské posluchárny a učebny, včetně programového vybavení. Podílí se na rozvojových aktivitách v oblasti ICT a zastupuje univerzitu při komunikaci s organizacemi z ICT oblasti.

Ing. Jiří Passinger - správce infrastruktury

[vedoucí oddělení]

Odpovídá za provoz, rozvoj a bezpečnost počítačové sítě a celouniverzitních serverů. Aktivně se podílí na rozvoji ICT v souladu s jednotnou koncepcí univerzity. Koordinuje činnost pracovníků oddělení infrastruktury ÚIT a fakultních IT správců. Podílí se na tvorbě veřejných zakázek v oblasti IT. Má rád GNU/Linux a open source software.

Ing. Jiří Balej, Ph.D. - projektant a analytik IS

Podílí se na správě vybraných prvků počítačové sítě MENDELU, dále řeší obnovu a rozvoj těchto částí infrastruktury. Ve volném čase se věnuje práci s dětmi v pionýrském tábornickém oddíle, také má rád turistiku, šifrovací hry a lyžování.

Ing. Martina Bednářová, Ph.D. - administrátorka IT

Její hlavní pracovní náplní je péče o virtuální cluster univerzity a dílčí servery, správa univerzitního přístupového systému a dohledových serverů. Řeší záležitosti týkající se bezpečnosti a zneužívání univerzitní sítě k nelegální činnosti. Zastupuje vedoucího ÚIT v době jeho nepřítomnosti. Ve volném čase se dlouhodobě věnuje problematice jedlého hmyzu.

Bc. Barbora Čápová - Správkyně počítačové sítě

Bc. Martin Durák

Poslední záchrana pro ty co mají problémy s univerzitním IT. Ve svém volném čase je grafik i lidumil, co se zajímá o seberozvoj na duchovním základě.

Michelle Jantulíková

Podieľa sa na správe helpdesku ako first-level support so zameraním na infraštruktúru. Rieši prideľovanie ticketov a first-level požiadavky. Je študentkou systémového inžinierstva a informatiky.

Bc. Andrej Juríčka - administrátor serveru

Ing. Lenka Němcová

Řeší organizační podporu rozvojových projektů a dělá všechno, do čeho se šéfíkovi nechce. Ve volném čase motorkářka a záchranářka.

Ing. Michal Šturma - projektant a analytik IS

Podílí se na správě bezdrátové sítě univerzity. Zajišťuje především obsluhu bezdrátových přístupových bodů v univerzitní síti. Ve volném čase provozuje cyklistiku, lyžování a zahradnictví.

Ing. Petr Zach, Ph.D. - projektant a analytik IS

Zajišťuje správu vybraných prvků počítačové sítě univerzity. Podílí se na návrhu a implementaci nových řešení v univerzitní infrastruktuře. Baví ho různé zimní sporty, cestování a inline bruslení.

 

Oddělení ekonomických systémů je odpovědné za správu ekonomického a personálního informačního systému SAP, zavádění jeho aktualizací, komunikaci s klíčovými uživateli i s externími dodavateli a řešení aktuálních problémů. Dále tvorbu uživatelských sestav, souhrnů, sumářů, transporty dat mezi dalšími IS, pravidelné statistické výkaznictví subjektům státní správy atd. Jednotliví členové týmu připravují uživatelskou dokumentaci k zákaznickým aplikacím a poskytují podporu všem uživatelům IS SAP. Vedoucí oddělení zastupuje univerzitu v Koordinačním centru veřejných vysokých škol, což je sdružení moravských veřejných vysokých škol využívající IS SAP, kde sdíleme znalostní bázi a společně řešíme rozvojové projekty.

Ing. Aleš Vincenc - správce ekonomického systému SAP

[vedoucí oddělení]

Vede a koordinuje skupinu pracovníků Oddělení ekonomických informačních systémů. Zajišťuje podporu ekonomického informačního systému SAP jak vnitřně směrem k zaměstnancům univerzity, tak vně směrem k partnerským společnostem se kterými spolupracujeme při vývoji a úpravách IS SAP. Zastupuje univerzitu v Koordinačním centru veřejných vysokých škol. Spolupracuje s Oddělením infrastruktury při řešení infrastrukturních projektů. Podílí se na správě infrastruktury, především bezdrátové síti Eduroam. Ve volném čase si rád zasportuje na horském kole, bruslích, lyžích, kánoji a nebo při horské turistice. Rád chodí do divadla a koncerty populární hudby.

Ing. Petr Hodboď, Ph.D. - projektant a analytik ekonomického systému SAP

Zajišťuje programátorskou podporu jednotlivých modulářů v celém systému SAP. Je poradcem při návrhu nového technického řešení a spolupracuje s externími dodavateli na specifikaci řešení. Ve volném čase se věnuje aktivně hudbě jako kytarista v trampské skupině Bounty, čtení a rekreačnímu sportu.

Ivana Hortvíková - modulářka ekonomického systému SAP

Zajišťuje a organizuje provoz, správu a podporu ekonomického informačního systému SAP, odpovídá za celou oblast lidské zdroje (Human Resources). Zabezpečuje přenos srážek ze mzdy za odebrané obědy v systému KREDIT, zpracování souborů pro statistická šetření. Je správcem celouniverzitní multilicence Microsoft Campus Agreement. Ve svém volném čase ráda plave, běhá, podniká cyklovýlety, hraje badminton. Stejně tak ráda čte, navštěvuje divadla a tráví čas s přáteli.

Ing. Petr Novák - modulář ekonomického systému SAP

V ekonomickém informačním systému SAP zajišťuji správu modulu FI. Zpracovává DPH za celou univerzitu včetně všech subjektů. Spravuje přenosy externích dat Autoprovozu, CCS a školních podniků včetně zaúčtování do HK. Zakládá nové firemní banky, nákladová střediska a profit centra. Zpracovává a zúčtovává zahraniční cesty. Provádí zpracování rozpočetnictví a účetní výkaznictví pro MÚZO. Zpracovává data a výstupy v systému Full Cost. Ve volném čase se věnuje zahrádce, chodí na procházky nebo četbě.

Bc. Klára Štursová - konzultantka SAP

 

Ing. Ludmila Zelinková - modulářka ekonomického systému SAP

Má v ekonomickém systému SAP na starosti moduly BC (báze) a SD (odbyt).

 

Ing. Michaela Rydvalová

[vedoucí oddělení]

V rámci oblasti správy a podpory koncových stanic tvoří návody pro uživatele.

Jana Kubalová - administrátorka uživatelských stanic

Má na starosti správu PC na rektorátních a celoškolských pracovištích. Údržbu PC na celoškolských učebnách, v knihovně a informačních centrech. Instalaci systému Windows a licenčního softwaru, který má univerzita k dispozici v rámci multilicencí. Odvirování, případně reinstalace PC a instalace nových PC. Spolupracuje s EO při tisku výstupních sestav ze SAPu. Aktualizuje ASPI a zajištuje zaměstnancům univerzity podporu při konfiguraci Wi-Fi sítě Eduroam. Ve volném čase se věnuje vycházkám se psem a velmi ráda čte historické knihy a krimi beletrii.

Ing. Ladislav Viktorin

 

Pracovníci oblasti progapace zajišťují komunikaci služeb ústavu v rámci univerzit i mimo ni. Podílí se na organizaci nejrůznějších akcí pořadaných nebo spolupořádaných ÚIT. Vytváří propagační materiály a průběžně aktualizaují obsah ústavních webů a profilů sociálních sítí.

Bc. Marie Jungová - pracovnice PR ÚIT

 

Bc. Nikola Procházková - pracovnice PR ÚIT