Pošta v UIS (nerozvíjené poštovní řešení)

Pošta v UIS byla hlavním a výchozím poštovním řešení do roku 2014.  E-mailová adresa má tvar login@node.mendelu.cz.  Současně s touto poštovní schránkou je každému Poštovní uživateli založena e-mailová adresa UID@node.mendelu.cz, kde UID je identifikační číslo uživatele. Tato schránka zůstane uživateli v omezené míre i při ukončení studia nebo zaměstnání pro budoucí komunikaci s MENDELU. V případě, že jste aktivním studentem nebo zaměstnancem doporučujeme přejít na poštu v Office 365

Vstup do poštovního rozhraní

Pokud jste zaměstnancem nebo studentem univerzity, máte možnost přistupovat ke své poště prostřednictvím Univerzitního informačního systému (doporučeno)

Vzdálené čtení pošty (nedoporučeno)

Obecné nastavení pro poštovní klienty 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nerozvíjené a dobíhající řešení, mohou se vyskytnout komplikace zejména při spojení protokolem IMAP (zamrzávání klienta, pomalé stahování pošty apod.)

IMAP
Server příchozí pošty: node.mendelu.cz
Číslo portu příchozí pošty: 993
Šifrované spojeni: SSL
Server odchozí pošty: smtps.mendelu.cz
Číslo portu odchozí pošty: 465
Šifrované připojení: SSL

POP3
Server příchozí pošty: node.mendelu.cz
Číslo portu příchozí pošty: 995
Šifrované spojeni: SSL
Server odchozí pošty: smtps.mendelu.cz
Číslo portu odchozí pošty: 465
Šifrované připojení: SSL