Návod pro MS Outlook 2010

V menu Soubor na kartě Informace vyberte položku Nastavení účtu

V dialogu E-mailové účty vyberte možnost Nový

Vyberte možnost ruční konfigurace

Zvolte službu E-mail v internetu

Vyplňte červeně orámovaná políčka podle obrázku. Návod slouží pouze jako vzor, logicky použijte Vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, Váš login do UIS, a Vaše heslo. Poté klepněte na tlačítko Další nastavení

Povolte SMTP autentizaci a zaškrtněte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty. Dále klepněte na tlačítko Upřesnit

Nastavte čísla portů dle obrázku a zabezpečená připojení SSL. Potvrďte tlačítkem OK.

Otestovat funkčnost můžete klepnutím na tlačítko Test nastavení účtu

Zobrazí se informační dialog o úspěšnosti testu nastavení účtu

Pokračujte klepnutím na tlačítko Další

Tlačítkem Dokončit zavřemě průvodce nastavením účtu

Nastavení dokončete klepnutím na tlačítko Zavřít. V tomto dialogu můžete nastavení účtu později modifikovat nebo přidat nový e-mailový účet.