Návod pro MS Outlook 2003

V nabídce Nástroje vyberte možnost E-mailové účty

V průvodci vyberte možnost Přidat nový e-mailový účet a klepněte na tlačítko Další

V následujícím dialogu zvolte možnost IMAP a pokračujte tlačítkem Další

Vyplňte červeně orámovaná políčka podle obrázku. Návod slouží pouze jako vzor, logicky použijte Vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, Váš login do UIS, a Vaše heslo. Poté klepněte na tlačítko Další nastavení

Povolte SMTP autentizaci a zaškrtněte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty. Dále klepněte na tlačítko Upřesnit

Nastavte čísla portů dle obrázku a zabezpečená připojení SSL. Potvrďte tlačítkem OK.

Zkontrolujte zadané údaje a klepněte na tlačítko Další

Tlačítkem Dokončit zavřemě průvodce nastavením účtu