Přechod na Office 365

Technické údaje Office 365 na MENDELU:

  • Adresa web přístupu: http://o365.mendelu.cz
  • uživatelské jméno: login do UIS
  • Heslo: heslo do UIS (nesmí být starší než z 1. 9. 2012, aktualizace hesla je popsána níže v návodu)

Jak postupovat:

Pro přechod na Office 365 na stránce Osobní administrativa v UIS (https://is.mendelu.cz/auth) najděte v sekci "Technologie a jejich správa" odkaz "Doručování univerzitní pošty".

Změnte Váš server pro doručování univerzitní pošty na volbu Office 365 a potvrďte tlačítkem "Nastavit distribuční server".

Pokud stránka Doručování univerzitní pošty volbu Microsoft Office 365 neobsahuje, kontaktujte svého integrátora. Standardní nárok na tut službu mají všichni aktivní studenti a zaměstnanci univerzity, nepatříte-li ani do jedné z těchto skupin bude Vám na Vaši žádost oprávnění na služby Office 365 přiděleno individuálně.

Změna distribučního serveru pro doručování pošty je časově náročná, zpravidla probíhá 60-90 minut a proto vyčkejte do úplného přepnutí distribučního serveru.

Práce v systému UIS není v tuto dobu omezena, lze tak pracovat v jiných aplikací s vyjímkou původní pošty, kam již nemusí být maily doručovány. Nedoručené maily však budou již doručeny do nové schránky v Office 365 a tak o žádnou zprávu během přechodu nepříjdete.

Po úspěšném provedení požadavku na přijem pošty v Office365 jste o změně informováni zásadní informací v záhlaví UIS. Také se Vám se v záhlaví informačního systému objevuje místo počtu zpráv text Office 365, který je odkazem do rozhraní Office 365. Vaše původní schránka v UIS zůstává i po této změně dostupná přes odkaz "Poštovní schránka" v Osobním managementu. Původní obsah schránky je Vám rovněž zachován, pouze nové zprávy jsou již doručovány do schránky Office 365.

Microsoft Office 365 je nově zřízená služba, spuštěná 1. září 2012. Tato služba nepodporuje dřívější způsoby uložení Vašeho uživatelského hesla, které používáte při přístupu k univerzitním zdrojům. Proto je třeba Vaše heslo je třeba zaregistrovat k Vašemu účtu v celouniverzitním registru. Pokud jste Vaše heslo naposledy změnili po 1. září 2012, tyto kroky můžete přeskočit. V opačném případě, nebo když si nejste jisti, proveďte následující:

V osobní administrativě v UIS (https://is.mendelu.cz/auth) najděte v sekci Nastavení informačního systému a klepněte na odkaz Změna hesla.Na stránce Změna hesla (https://is.mendelu.cz/auth/system/zmena_hesla.pl) vložte Vaše aktuální heslo do všech tří vstupních polí. Můžete se též rozhodnout pro heslo nové, pak stávající heslo vložíte do pole Staré heslo a do pole Nové heslo a Kontrolní zadání vložte heslo nové. V tom případě věnujte pozornost přehledu požadavků na nové heslo nad formulářem.

 

Nyní se již můžete buď přes odkaz office365 přímo z UIS nebo zadání do prohlíče adresy http://o365.mendelu.cz přihlásit:

V případě, že se přihlašujte z univerzitní sítě, je Váš login již předvyplňen a stačí doplnit jen své heslo (shodné s heslem do UIS)

 

Pokud se připojujete z jiného místa připojeného k internetu, je nutné v přihůlašovací stránce vyplnit správný Váš login i heslo

 

Po prvním úspěšném přihlášení budete vyzvání k výběru jazyka a časového pásma.

 

Poté již se Vám zobrazí uživatelské rozhraní Outlook Web Access, kde můžete začít plnohodnotně využívat služby Microsoft Office 365.

Pro odhlášení ze služeb Office 365 klikněte na položku "odhlásit" a poté zavřete Váš internetový prohlížeč (vč. všech oken). Jedině tak dojde k úplnému odhlášení z Office 365.

Popis základního ovládání Microsoft Office 365 najdete v návodu Začínáme v Office365.