SharePoint Online (Týmový web)

Zde naleznete popis základních úkolů a informace, které vám pomohou naučit se používat službu SharePoint Online pro systém Office 365 pro profesionály a menší firmy.

V tomto článku

Představení služby SharePoint Online

Služba SharePoint Online poskytuje jediné, integrované umístění, ve kterém mohou zaměstnanci efektivně spolupracovat s dalšími členy týmu, sdílet své znalosti a hledat materiály a informace, kterými organizace disponuje.

Web nejvyšší úrovně v rámci služby SharePoint Online Essentials zobrazující odkazy na členský web a veřejný web

Obr. 1 Web služby SharePoint Online zobrazující odkazy na web a týmový web

Na začátku se web služby SharePoint Online skládá ze dvou webů -- web a týmový web. Je velmi důležité porozumět rozdílům mezi těmito dvěma weby.

Týmový web: Týmový web je interní web, který týmy nebo skupiny v rámci vaší organizace mohou využívat k tomu, aby se spojily a spolupracovaly na dokumentech a jiných souborech. Společně se svými spolupracovníky byste mohli týmový web využívat k ukládání dokumentů a jejich sdílení s jinými uživateli, zveřejňování interních oznámení, plánování schůzek, sledování úkolů a problémů, ukládání informací do seznamu atd. Pod týmovým webem můžete také vytvářet různé podřízené weby pomocí dostupných šablon webů. Můžete například vytvořit týmový blog, v němž by zaměstnanci sdíleli informace, nebo společenské centrum schůzek pro pořádání týmových akcí, schůzek zaměstnanců společnosti apod.

Web: Web slouží k veřejné prezentaci vaší společnosti na Internetu. Zákazníci zde mohou najít informace o vaší organizaci. Web obsahuje všechny informace potřebné k tomu, abyste mohli začít navrhovat svůj web -- knihovny k ukládání obsahu, například loga, grafika či dokumenty, které se budou zobrazovat na stránkách vašeho webu, a hlavně nástroj Nástroj pro navrhování webu, který umožňuje web snadno navrhovat. Další informace o webu a tomto vývojovém nástroji naleznete v další části, Začínáme s návrhem webu.

Začátek stránky Začátek stránky

Součásti webu

Web je skupina souvisejících webových stránek, kde může tým pracovat na projektech, ukládat data a dokumenty a sdílet informace. Tým může mít například vlastní web, kde ukládá plány, soubory a informace o postupech. Všechny weby sdílejí společné prvky, s nimiž je třeba se seznámit dříve, než začnete: seznamy, knihovny, webové části a zobrazení.

Týmový web

Seznamy: Seznam je součást webu, ve které může organizace ukládat, sdílet a spravovat informace. Můžete například vytvořit seznam úkolů a sledovat přidělování pracovních úkolů nebo můžete sledovat události týmu v kalendáři. Můžete také provádět průzkumy nebo hostit diskuse na diskusní vývěsce.

Poznámka Přestože můžete vytvářet seznamy na veřejném webu pro interní použití, nelze informace ze seznamů sdílet na veřejném webu.

Knihovny: Knihovna představuje zvláštní typ seznamu, ve kterém se ukládají soubory a informace o souborech. Můžete nastavit, jak mají být dokumenty v knihovnách zobrazeny, sledovány, spravovány a vytvářeny.

Zobrazení: Pomocí zobrazení lze v seznamu nebo knihovně zobrazovat položky, které jsou pro vás nejdůležitější nebo které nejlépe vyhovují konkrétnímu účelu. Můžete například vytvořit zobrazení všech položek v seznamu, které se vztahují ke konkrétnímu oddělení, nebo zvýraznit určité dokumenty v knihovně. Můžete vytvořit více zobrazení seznamu nebo knihovny, z nichž si uživatelé budou moci vybrat. Můžete také zobrazit seznam nebo knihovnu na samostatné stránce webu pomocí webové části.

Zobrazení Vlastní úkoly

Webové části: Webová část je modulární jednotka obsahu, která tvoří základní stavební blok většiny stránek na webu. Máte-li oprávnění k úpravám stránek na webu, můžete pomocí webových částí přizpůsobit web tak, aby zobrazoval obrázky a grafy, části jiných webových stránek, seznamy dokumentů, přizpůsobená zobrazení obchodních dat a další položky.

Webová část

Začátek stránky Začátek stránky

Zvláštnosti webu ovlivňující jeho používání

Konkrétní způsob instalace a konfigurace služby SharePoint ovlivňuje zobrazení a možnosti, které jsou na webu k dispozici.

Oprávnění: Pokud máte přiřazenu úroveň oprávnění Úplné řízení, jsou vám k dispozici všechny možnosti správy webu. Jestliže máte přiřazenu úroveň oprávnění Přispívat nebo Číst, jsou dostupné možnosti a přístup k obsahu webu omezenější. Mnoho možností, zmíněných v tomto článku, není dostupných uživatelům s úrovní oprávnění Čtenář. Tato úroveň oprávnění umožňuje uživatelům číst obsah, avšak neumožňuje provádět změny. Vzhledem k tomu, že oprávnění jsou navržena tak, aby byla flexibilní a bylo možné je přizpůsobit, může vaše organizace používat vlastní jedinečné nastavení.

Vlastní nastavení: Je možné, že vaše organizace přizpůsobila oprávnění a prvky firemní prezentace na webu, nebo dokonce upravila navigaci na webu a přesunula ovládací prvky, například nabídku Akce webu, do jiného umístění na stránce.

Verze služby SharePoint: Tento článek pojednává o prvních krocích ve službě SharePoint Online pro systém Office 365 pro profesionály a menší firmy. Pokud si vaše organizace předplatila jinou verzi systému Office 365 nebo pokud používáte předchozí verzi služby SharePoint, prostudujte si nápovědu pro danou verzi.

Začátek stránky Začátek stránky

Oprávnění a přístup

Chcete-li získat přístup k týmovému nebo veřejnému webu, potřebujete příslušná oprávnění. Ve výchozím nastavení budou většině uživatelů webu udělena oprávnění k přispívání na týmový web. Několik uživatelů bude pravděpodobně mít oprávnění k navrhování veřejného webu. Správci kolekce webů mohou spravovat oprávnění uživatelů na všech webech. Vlastníci webů mohou spravovat oprávnění uživatelů pouze na svých webech. Jako správce kolekce webů nebo vlastník webu můžete rychle přidávat nebo odebírat uživatele na webech, pro které spravujete oprávnění, pomocí odkazu Sdílet tento web v nabídce Akce webu.

Poznámka Správce kolekce webů může přidávat uživatele na web jako návrháře.

Základní úrovně oprávnění ve službě SharePoint jsou Úplné řízení, Návrh, Přispívat a Číst. Úrovně oprávnění jsou kombinace oprávnění, které jsou obvykle spojeny na základě povahy práce. Můžete například přidělit úroveň oprávnění Přispívat uživateli, který bude přidávat obsah na týmový web, nebo úroveň oprávnění Návrh uživateli, který bude moci upravovat návrh veřejného webu. Další informace o rolích a uživatelských oprávněních najdete v článku Výchozí role na online webu služby SharePoint. Pomocí následující tabulky můžete rychle zjistit úroveň přístupových oprávnění k webu a týmovému webu na základě výchozích úrovní oprávnění.

Uživatel s úrovní oprávněníMůže využívat týmový webMůže navrhovat web
Úplné řízení Ano Ano
Přispívat Ano Ne
Návrh Ano Ano
Číst Ano Ne

Začátek stránky Začátek stránky

Začínáme s návrhem webu

Služba SharePoint Online obsahuje funkce, pomocí kterých lze navrhnout vlastní veřejný web pro online prezentaci vaší skupiny nebo společnosti. Tato část vysvětluje, jak lze pomocí těchto funkcí efektivně navrhnout firemní web s profesionálním vzhledem.

Pokud jste používali nástroje pro návrh webů, které byly k dispozici v sadě Microsoft Office Live Small Business, nebo je pro vás návrh webů zcela novou oblastí, prozkoumejte nejprve následující materiály, které vám pomohou začít.

VAŠE SITUACEKDE HLEDAT
Jsem nováček. Pokračujte ve čtení tohoto tématu.
Znám nástroje pro návrh webů, které byly k dispozici v sadě Microsoft Office Live Small Business (například Návrhář webu a Editor stránek). Přečtěte si téma Stručná referenční příručka: Uživatelské rozhraní webu a nástroje Web Site Design Tool, v němž zjistíte, kde najdete starší funkce v novém uživatelské rozhraní.
Také si přečtěte téma Navigace v příkazovém rozhraní pásu karet v nástroji Web Site Design Tool, ve kterém zjistíte, jak používat pás karet v novém uživatelském rozhraní.

Web

Web poskytuje veškeré součásti potřebné k tomu, abyste mohli začít s návrhem vlastního veřejného webu. Obsahuje základní knihovny pro uložení obsahu souvisejícího s vaším webem, jako jsou obrázky, šablony, dokumenty a webové stránky. Pás karet na webu zahrnuje možnosti pro správu souborů a umožňuje spustit nástroj Nástroj pro navrhování webu, který vám pomůže s vytvářením veřejného webu.

K webu lze získat přístup dvěma způsoby:

 1. V sadě Office 365 pro menší firmy klikněte v horní navigaci na možnost SharePoint Online.

-- NEBO --

 1. Otevřete web v prohlížeči, na domovské stránce klikněte na položku Přihlášení člena a v dialogovém okně pro zadání pověření zadejte svůj účet Windows Live ID a heslo.

Poznámka Pokud neznáte adresu URL (Uniform Resource Locator) webu, obraťte se na správce kolekce webů.

 1. Na horním panelu odkazů webu SharePoint klikněte na odkaz Web.

Na webu jsou k dispozici tři součásti pro návrh webů -- pás karet, knihovny a nástroj Nástroj pro navrhování webu.

Pás karet na webu

Pás karet na webu umožňuje provádět základní úkoly, jako je vytváření, odstraňování a úprava stránek, zobrazení vlastností stránky, zobrazení stránky v prohlížeči, odeslání dokumentů a přidání uživatelů jako návrhářů webu.

Poznámka Většina z možností na pásu karet je k dispozici také v nástroji Nástroj pro navrhování webu. V nástroji Nástroj pro navrhování webu je například také možné přidávat, upravovat nebo odstraňovat stránky, zobrazit náhled stránky nebo zobrazit vlastnosti stránky.

Vzhled pásu karet u seznamu Webové stránky

Obr. 5 Pás karet u seznamu Webové stránky na webu

Možnosti na pásu karet se mohou zobrazovat jako neaktivní z následujících příčin:

 • Daná akce závisí na nějaké jiné akci. Pokud se například nacházíte v seznamu Webové stránky, nejsou některé možnosti na pásu karet (například Upravit, Odstranit nebo Vlastnosti) k dispozici, dokud v seznamu nevyberete některou položku.
 • Daná možnost není použitelná v kontextu seznamu nebo knihovny, ve které se nacházíte. Možnost Odeslat soubor je například k dispozici pouze v knihovně Dokumenty a v knihovně Šablony jsou k dispozici pouze možnosti Odstranit a Vlastnosti.

Poznámka Pás karet se nezobrazuje, pokud se nacházíte v knihovně Obrázky.

Knihovny

Web obsahuje sadu výchozích webových stránek a knihoven pro uložení obsahu souvisejícího s webem, například obrázků, šablon nebo dokumentů. Do těchto knihoven můžete přejít kliknutím na příslušný odkaz na panelu Snadné spuštění, což je levá navigační oblast na webu. Další informace o přidávání souborů do těchto knihoven získáte v části Přidání souboru do knihovny dále v tomto článku.

Poznámky

 • Seznamy a knihovny na webu nejsou viditelné pro externí návštěvníky webu ani z nástroje Nástroj pro navrhování webu. Chcete-li zobrazit seznamy a knihovny na webu, klikněte na nabídku Soubor a potom klikněte na možnost Uložit a publikovat nebo Zavřít webovou stránku.
 • Při otevírání dokumentů systému Microsoft Office z knihovny se může zobrazit dialogové okno s výzvou k zadání pověření. Pokud k tomu dojde, dialogové okno zavřete nebo zrušte. Dokument by se měl otevřít normálně.

Další podrobnosti naleznete v následující tabulce:

KnihovnaPopis
Webové stránky Knihovna Webové stránky obsahuje sadu výchozích stránek, které se běžně používají k vytvoření webu, jako jsou Domovská stránka, O naší společnosti, Kontaktujte nás a Mapa webu. Můžete buď přizpůsobit tyto výchozí stránky, nebo vytvořit vlastní stránky.
Obrázky Obrázky pro web můžete uložit tak, že je odešlete do knihovny Obrázky. Na určitých místech v nástroji Nástroj pro navrhování webu pak můžete k těmto obrázkům získat přístup a přidat je do webových stránek.
Dokumenty Dokumenty související s webem můžete uložit tak, že je odešlete do knihovny Dokumenty. Na určitých místech v nástroji Nástroj pro navrhování webu pak můžete k těmto dokumentům získat přístup a přidat je do webových stránek.
Šablony

Libovolnou stránku ze svého webu můžete uložit jako šablonu, jejíž pomocí pak budete moci vytvářet další webové stránky v budoucnosti. V šabloně bude uložen celkový návrh stránky, například obsah uvnitř zón, rozložení zón a veškeré prvky pozadí. Co jsou zóny?

Poznámka Do šablony nelze uložit celkový návrh webu.

Pokud některou webovou stránku uložíte jako šablonu, bude přidána do knihovny Šablony. Další informace naleznete v tématu Uložení webové stránky jako šablony.

Nástroj pro navrhování webu

Nástroj Nástroj pro navrhování webu zjednodušuje proces návrhu veřejného webu. Pouhými několika kliknutími můžete provádět například následující úkoly související s návrhem a úpravami:

 • Výběr motivu a stylu pro celý web, aby měl konzistentní vzhled a styl
 • Návrh navigace webu, která jeho návštěvníkům umožní snadno získat informace, jež na vašem webu hledají
 • Návrh stránek webu s využitím předdefinovaných barevných schémat a písem
 • Přidání textu záhlaví a zápatí na stránky
 • Přidání a formátování textu na webových stránkách, například vytvoření odrážek a seznamů, nastavení písem a zarovnání a podobné akce
 • Přidání prvků stránek, například obrázků, tabulek a hypertextových odkazů
 • Přidání miniaplikací, což jsou modulární jednotky informací zobrazující obsah z široké palety různých zdrojů

Vzhled webové stránky v nástroji Návrhář webu

Obr. 6 Vzhled webové stránky v nástroji Web Site Design Tool

Pás karet v nástroji Web Site Design Tool

Nástroj Nástroj pro navrhování webu obsahuje pás karet se třemi základními kartami (Domů, Vložení a Návrh) a jednou kontextovou kartou (Nástroje obrázku). Každá karta obsahuje možnosti relevantní pro určitou sadu úkolů.

Pás karet v nástroji Web Site Design Tool

Popisek 1 Karta Domů obsahuje možnosti pro základní a často prováděné úkoly, jako jsou vytváření nových stránek, formátování textu, nastavení zarovnání a podobně.
Popisek 2 Karta Vložení obsahuje možnosti pro vkládání prvků stránek, jako jsou obrázky, hypertextové odkazy, tabulky, čáry nebo miniaplikace.
Popisek 3 Karta Návrh obsahuje možnosti pro práci s prvky, jejichž pomocí lze změnit vzhled a styl celého webu.
Popisek 4 Karta Nástroje obrázku obsahuje možnosti pro práci s obrázky. Na rozdíl od výše zmíněných tří karet je karta Nástroje obrázku kontextová, což znamená, že se v nástroji Nástroj pro navrhování webu zobrazí pouze v případě, že na stránce vyberete obrázek.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup se v nástroji Nástroj pro navrhování webu zobrazuje nad pásem karet. Pomocí panelu nástrojů Rychlý přístup lze v nástroji Nástroj pro navrhování webu provádět nejzákladnější úkoly, například uložit a publikovat aktuální stránku v nástroji a zobrazit web v prohlížeči.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Obr. 8 Panel nástrojů Rychlý přístup

Vzhled stránky v nástroji Web Site Design Tool

Při otevření stránky v nástroji Nástroj pro navrhování webu bude stránka rozdělena do několika různých zón se zástupným obsahem. Obsah jednotlivých zón lze upravit -- stačí jen kliknout do zóny, odstranit zástupný obsah a napsat vlastní text. Do zóny můžete přidat text, obrázky, hypertextové odkazy, tabulky nebo miniaplikace. Webová stránka bude v nástroji Nástroj pro navrhování webu zobrazena s různým počtem zón v závislosti na svém rozložení.

Každá zóna má v horní části dva úchyty pro změnu velikosti, jejichž pomocí lze ovládat šířku zóny a její umístění na stránce.

Zóny na stránce v nástroji Web Site Design Tool

Obr. 9 Zóny na stránce v nástroji Web Site Design Tool

V závislosti na rozložení stránky je možné přidávat nebo odebírat zóny. Chcete-li změnit rozložení stránky, klikněte v nástroji Nástroj pro navrhování webu na kartu Návrh, ve skupině Zóna klikněte na tlačítko Rozloženía potom vyberte styl rozložení, který chcete použít. V závislosti na zvoleném stylu rozložení budou na stránce automaticky přidány nebo odebrány zóny.

Základní úlohy na webu

Tato část obsahuje informace o všech základních úlohách, které lze na webu provádět, například spuštění nástroje Nástroj pro navrhování webu a přidání nebo úprava stránky.

Spusťte nástroj Nástroj pro navrhování webu.

Nástroj Nástroj pro navrhování webu můžete spustit ze seznamu Webové stránky na webu.

 1. Na webu klikněte na panelu Snadné spuštění na odkaz Webové stránky.
 2. Na pásu karet klikněte na kartu Stránky.
 3. Na pásu karet klikněte v kategorii Web na tlačítko Návrh.

Přidání stránky na web

Na web můžete přidat stránky pomocí různých předdefinovaných šablon nebo vlastních šablon. Web ve výchozím nastavení obsahuje sadu stránek, jako jsou Domovská stránka, O naší společnosti, Kontaktujte nás, Náš tým a Mapa webu.

Novou stránku můžete přidat pomocí pásu karet nebo z nástroje Nástroj pro navrhování webu. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odstranění stránky.

Úpravy webové stránky

Webovou stránku můžete upravit pomocí možnosti Upravit na pásu karet nebo v nástroji Nástroj pro navrhování webu.

 1. Na webu klikněte na panelu Snadné spuštění na odkaz Webové stránky.
 2. Na pásu karet klikněte na kartu Stránky.
 3. Zaškrtněte políčko u webové stránky a klikněte na pásu karet na položku Upravit.

-- NEBO --

Klikněte na pásu karet na možnost Návrh a v nástroji Nástroj pro navrhování webu klikněte na odkaz na příslušnou stránku, například Domovská stránka nebo O naší společnosti.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidávání obsahu na web

Na týmovém nebo jiném webu lze položky do seznamů a soubory do knihoven přidávat pomocí webového prohlížeče. Tlačítka pro provádění nejběžnějších akcí se nacházejí na pásu karet, který je na většině stránek webu umístěn v blízkosti horního okraje stránky.

Pás karet WN

Tlačítka na pásu karet mohou být zobrazena jako neaktivní z následujících příčin:

 • Akci nelze použít nebo příslušná akce závisí na jiné akci. Je třeba například zaškrtnout políčko u dokumentu, aby bylo možné dokument rezervovat.
 • Nemáte oprávnění k provedení daného úkolu.
 • Daná funkce není na webu povolena. Na webu nemusejí být povoleny například pracovní postupy.

Soubory lze také ukládat do knihovny z některých klientských aplikací kompatibilních se službou SharePoint Online. Dokument aplikace Microsoft Word můžete například uložit do knihovny na webu služby SharePoint pomocí aplikace Word.

Chcete-li přidat položku do seznamu nebo soubor do knihovny, je nutné získat oprávnění k přispívání do seznamu či knihovny. Další informace o způsobu použití oprávnění a úrovní oprávnění v organizaci zjistíte od správce nebo vlastníka webu.

Přidáte-li položku nebo soubor, mohou ostatní uživatelé, kteří mají oprávnění ke čtení seznamu, tuto položku nebo soubor zobrazit, pokud nevyžaduje schválení. Jestliže položka nebo soubor vyžadují schválení, budou v seznamu nebo knihovně uloženy ve stavu čekání na vyřízení, dokud je uživatel s příslušným oprávněním neschválí. Pokud již v okamžiku přidání položky nebo souboru seznam nebo knihovnu zobrazujete, bude k zobrazení nové položky nebo souboru pravděpodobně nutné aktualizovat prohlížeč.

Kromě oprávnění k přidávání obsahu do existujících seznamů a knihoven můžete mít také oprávnění k vytváření nových seznamů a knihoven. Začít lze pomocí šablon seznamů a knihoven. V závislosti na úrovni oprávnění můžete také vytvářet a přizpůsobovat nové stránky a weby.

Seznamy (včetně kalendářů a kontaktů)

Existují sice různé typy seznamů včetně kalendářů a seznamů kontaktů, ale postup přidávání položek do seznamů je podobný, takže se nemusíte učit několik nových postupů pro práci s různými typy seznamů. Položka seznamu obsahuje text v sadě sloupců, některé seznamy však mohou umožňovat přidání příloh k položce.

Přidání položky do seznamu

 1. V seznamu, do kterého chcete přidat položku, klikněte na pásu karet na kartu Položky. (U kalendáře se jedná o kartu Zvláštní události.)
 2. Klikněte na možnost Nová položka (v kalendáři na možnost Nová zvláštní událost).

  Tip Jiným rychlým způsobem, jak přidat událost do kalendáře, je nastavit ukazatel myši na datum v kalendáři a potom kliknout na odkaz Přidat.

 3. Vyplňte povinná a všechna další požadovaná pole.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Úprava nebo odstranění položky seznamu

 1. Přesuňte ukazatel myši na položku a zaškrtněte políčko, které se vedle ní zobrazí.

  Tip Akce lze provádět u více položek zaškrtnutím více políček.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Položky podle potřeby na možnost Upravit položku nebo na možnost Odstranit položku.

Na mnoha typech webů jsou již některé seznamy vytvořeny za vás. Může se jednat o různé výchozí seznamy: od diskusních vývěsek až po seznam kalendářů. Máte-li přiřazena příslušná oprávnění, můžete seznamy také vytvářet z různých typů šablon seznamů, které obsahují strukturu a úvodní nastavení.

Vytvoření seznamu

 1. Chcete-li vytvořit seznam, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na položku Další možnosti vytváření.

  Poznámka Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo položka Další možnosti vytváření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření seznamu.

 2. Na stránce Vytvořit klikněte na typ seznamu, který chcete vytvořit, například na položku Odkazy.
 3. Zadejte pole Název seznamu, vyplňte požadovaná pole a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

Knihovny

Knihovna je umístění v lokalitě, ve kterém můžete vytvářet, shromažďovat a spravovat soubory společně se členy týmu. Každá knihovna zobrazí seznam souborů a klíčové informace o souborech usnadňující uživatelům společnou práci se soubory.

Soubor můžete přidat do knihovny odesláním z webového prohlížeče. Po přidání do knihovny mohou soubor zobrazit další uživatelé s příslušným oprávněním. Pokud se knihovna zobrazuje již v okamžiku přidání souboru, bude zobrazení nového souboru pravděpodobně vyžadovat aktualizaci prohlížeče.

Používáte-li aplikaci kompatibilní se službou SharePoint Online, můžete během práce s knihovnou vytvořit nový soubor ze šablony. Soubor můžete do knihovny uložit také z jiné aplikace, například z aplikace SharePoint Workspace nebo Microsoft Word.

Přidání souboru do knihovny

 1. V knihovně, do které chcete přidat soubor, klikněte na pásu karet na kartu Dokumenty.
 2. Klikněte na položku Odeslat dokument.
 3. Přejděte do dokumentu a potom klikněte na tlačítko OK.

Tip Používáte-li aplikaci kompatibilní se službou SharePoint Online, například aplikaci Microsoft Word 2010, můžete dokumenty do dialogového okna Uložit dokument přetáhnout z Průzkumníka Windows.

Úprava nebo odstranění souboru v knihovně

 1. Přesuňte ukazatel myši na soubor a zaškrtněte políčko, které se vedle něj zobrazí.
 2. Na pásu karet klikněte na kartě Dokumenty podle potřeby na možnost Upravit dokument nebo na možnost Odstranit dokument.

Při vytvoření mnoha typů webů bude vytvořena výchozí knihovna s názvem Sdílené dokumenty. Knihovna Sdílené dokumenty je knihovna dokumentů, kterou můžete použít k ukládání různých typů souborů. Máte-li oprávnění ke správě seznamů, můžete vytvořit další knihovny, například knihovnu obrázků k ukládání obrázků.

Vytvoření knihovny dokumentů

 1. Chcete-li vytvořit knihovnu dokumentů, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na položku Nová knihovna dokumentů.

  Poznámka Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo možnost vytvoření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření knihovny.

 2. Zadejte pole Název knihovny, vyplňte požadovaná pole a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka Chcete-li zobrazit další typy knihoven, které můžete vytvořit, klikněte na nabídku Akce webu a potom klikněte na příkaz Další možnosti vytváření. Přesunutím ukazatele myši na knihovnu zobrazíte její popis.

Weby a stránky

Web může sloužit ke všeobecnému účelu, například k ukládání plánů, pokynů, souborů a dalších informací, které tým často používá. Web může také sloužit ke konkrétnějšímu účelu, například ke sledování setkání nebo hostování blogu, na kterém člen organizace často zveřejňuje zprávy a myšlenky.

Web s blogem

Organizace může rozdělit obsah webu do oddělených a samostatně spravovaných webů. Každé oddělení organizace může mít například vlastní týmový web.

Obsah lze do webů přidávat přidáním seznamů a knihoven. Máte-li oprávnění, můžete také k webu přidávat stránky. Dále můžete zvážit přidání stránek webových částí, které umožňují rychle přidávat dynamický obsah pomocí webových částí.

Pokud potřebujete vytvářet nové weby, můžete zvolit z několika typů šablon webů, které vám umožní začít vytvářet nový web. Možnost vytvářet weby a podřízené weby závisí na tom, jak organizace nastavila weby a oprávnění k jejich vytváření.

Vytvoření webu

 1. Chcete-li vytvořit web, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na položku Nový web.

  Poznámka Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo možnost vytvoření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření webu.

 2. Vyberte šablonu webu ze seznamu Vybrané položky. Chcete-li zobrazit všechny možnosti, klikněte na položku Procházet vše.
 3. Zadejte položky Nadpis a Název adresy URL pro daný web.
 4. Pokud jste vybrali šablonu z galerie Procházet vše, zvolte libovolné další potřebné možnosti a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky Začátek stránky

Práce s obsahem webu a jeho správa

Existuje několik způsobů správy a rozšiřování obsahu v seznamech, knihovnách a webech, které umožňují zvýšit produktivitu týmu. Pomocí některých funkcí může tým vyhledávat informace a efektivněji s nimi pracovat. Jiné funkce pomáhají spravovat přístup k informacím.

Navigace k obsahu

Prvky navigace pomáhají uživatelům procházet požadovaným obsahem. Dvěma položkami navigace, které můžete přizpůsobit, jsou horní panel odkazů a panel Snadné spuštění.

Pomocí stránek nastavení pro každý seznam nebo knihovnu můžete zvolit, které seznamy a knihovny se budou na panelu Snadné spuštění zobrazovat. Můžete také změnit pořadí odkazů, přidat nebo odstranit odkazy a přidat nebo odstranit oddíly, do kterých jsou odkazy uspořádány. Obsahuje-li například oddíl Seznamy příliš mnoho seznamů, můžete přidat nový oddíl Seznamy úkolů, který bude obsahovat odkazy na seznamy úkolů. Všechny tyto změny panelu Snadné spuštění můžete provádět z webového prohlížeče. Můžete dokonce přidat odkazy na stránky mimo web.

Panel Snadné spuštění

Horní panel odkazů poskytuje uživatelům vašeho webu způsob, jak se dostat na jiné weby v kolekci webů zobrazením řady karet v horní části každé stránky na webu. Při vytváření nového webu se můžete rozhodnout, zda web zahrnete do horního panelu odkazů nadřazeného webu a zda použijete horní panel odkazů z nadřazeného webu.

Horní panel odkazů

Jestliže váš web používá jedinečný horní panel odkazů, můžete přizpůsobit odkazy, které se zobrazují v horním panelu odkazů pro daný web. Jakékoli weby vytvořené v rámci nadřazeného webu lze na tomto panelu rovněž zobrazit, pokud jsou nakonfigurovány tak, aby zdědily horní panel odkazů nadřazeného webu. Můžete také zahrnout odkazy na jiné weby mimo kolekci webů.

Správa přístupu k obsahu

Vlastník nebo správce webu může udělit úrovně oprávnění uživatelům a skupinám SharePoint, které obsahují uživatele. Oprávnění se mohou vztahovat na web, seznamy a knihovny na webu a na položky v seznamech a knihovnách.

Můžete přidělit různé úrovně oprávnění k různým objektům, například k určitému webu, seznamu, knihovně, složce uvnitř seznamu nebo knihovny, položce seznamu či dokumentu.

Uspořádání seznamů a knihoven

To, jakým způsobem uspořádáte seznamy a knihovny, závisí na potřebách skupiny a na tom, jakému způsobu uložení a vyhledávání informací dáváte přednost. Při nastavování struktury nejvhodnější pro vaši společnost vám pomůže plánování.

Informace v seznamech a knihovnách jsou uloženy ve sloupcích, například Titul, Příjmení nebo Společnost. Pomocí sloupců lze položky třídit a filtrovat stejně jako v tabulce, tedy kliknutím na jejich záhlaví v seznamu nebo knihovně. K prohlížení položek v seznamu nebo knihovně, které jsou pro vás nejdůležitější, lze používat rovněž zobrazení.

Změna zobrazení v seznamu nebo knihovně

 1. V seznamu nebo knihovně, kde chcete změnit zobrazení, klikněte na pásu karet na položku Seznam nebo Knihovna.
 2. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte v části Aktuální zobrazení na šipku vedle seznamu zobrazení a potom vyberte zobrazení.

Zobrazení Vlastní úkoly

Pokud potřebujete uložit další informace o položkách seznamu nebo souborech v knihovně, můžete přidat další sloupce, které vám pomohou setřídit, seskupit a vytvořit více zobrazení seznamu. Seznam můžete například seřadit podle termínu splnění nebo seskupit položky podle názvu oddělení.

U typu sloupce, který vytváříte, je k dispozici několik možností, k nimž patří jeden řádek textu, rozevírací seznam možností, číslo vypočtené z jiných sloupců nebo jméno a obrázek osoby na webu.

Vytvoření sloupce

 1. V seznamu nebo knihovně, kde chcete vytvořit sloupec, klikněte na pásu karet na kartu Seznam nebo Knihovna.
 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit sloupec.
 3. Zadejte název pro sloupec nebo vyberte typ sloupce.
 4. Vyberte další položky nastavení a potom klikněte na tlačítko OK.

Sloupce v seznamu nebo knihovně můžete také použít k vytvoření zobrazení, která určitým oddělením usnadní vyhledávání informací, jež je nejvíce zajímají, například úkoly s nejvyšší prioritou nebo všechny položky přiřazené jednotlivým osobám. Informace o vytváření a úpravách zobrazení naleznete v části Vytvoření, úpravy nebo odstranění zobrazení.

Pomocí některých funkcí nebo seznamů může tým efektivně vytvářet a spravovat položky v několika seznamech nebo knihovnách. Můžete například vytvořit sloupec, který obsahuje informace o položkách seznamu, a pak jej sdílet v dalších seznamech. Nebo chcete-li zpřístupnit soubor ve více knihovnách, můžete jej snadno zkopírovat do dalších knihoven na webu.

Informace o správě rozsáhlých seznamů a knihoven naleznete v části Správa seznamů a knihoven s velkým počtem položek.

Použití funkcí usnadnění

Weby jsou navrženy tak, aby k seznamům, knihovnám a dalším funkcím bylo možné plně získat přístup i pouze pomocí klávesnice. Režim s vyšším usnadněním přístupu umožňuje uživatelům technologií pro usnadnění přístupu jednodušší interakci s nabídkami a dalšími ovládacími prvky. Odkazy Přeskočit k hlavnímu obsahu umožňují uživatelům ovládajícím stránky pomocí klávesnice přeskočit přes opakované navigační odkazy přímo k hlavnímu obsahu stránky.

Značky záhlaví jsou navrženy tak, aby lépe definovaly strukturu a usnadňovaly navigaci uživatelům, kteří používají nástroje pro čtení obrazovky. U obrázků odeslaných na web lze definovat vlastní alternativní text. Můžete například přiřadit vlastní alternativní text k obrázku, který je zobrazen na domovské stránce ve webové části Obrázek webu, nebo k obrázku přidaného do knihovny obrázků. Uživatelé se zrakovými vadami mohou k zobrazení webů použít možnosti vysokého kontrastu v systému Windows.

Další informace o procházení webů a použití režimu s vyšším usnadněním naleznete v tématu Funkce usnadnění.

Sledování verzí

V seznamu nebo knihovně lze nastavit sledování verzí, aby bylo možné v případě chyby obnovit předchozí verzi a zobrazit historii verzí změn. Jsou-li sledovány verze, jsou ukládány revize položek nebo souborů a jejich vlastnosti. Můžete tak lépe spravovat obsah v průběhu revizí, a dokonce i obnovit předchozí verzi, pokud se v aktuální verzi dopustíte chyby. Správa verzí je užitečná zejména v případě, že několik uživatelů spolupracuje na projektech nebo když informace procházejí několika fázemi vývoje a revizí.


Historie verzí

Popisek 1 Aktuálně publikovaná hlavní verze je zvýrazněna a číslo verze je celé číslo.
Popisek 2 Nová verze se vytvoří, pokud se změní vlastnosti nebo metadata.
Popisek 3 První verze souboru je vždy číslo podverze 0.1.

Funkce správy verzí je k dispozici pro položky v různých typech seznamů (včetně kalendářů, seznamů pro sledování problémů a vlastních seznamů) a u všech typů souborů, které lze ukládat do knihoven, včetně stránek webových částí.

Spoluvytváření dokumentů

Dokument aplikace Word nebo prezentaci aplikace PowerPoint může upravovat více uživatelů současně. Tato nová funkce umožňuje číst části souboru uloženého ve službě SharePoint a zapisovat do něj. Můžete například pracovat na jednom odstavci v dokumentu aplikace Word, zatímco ve stejnou dobu váš kolega pracuje na jiném odstavci stejného dokumentu.

Získávání aktuálních informací o změnách

Technologie RSS poskytuje praktický způsob, jak distribuovat a přijímat informace ve standardizovaném formátu, včetně aktualizací seznamů a knihoven. Standardizovaný formát souborů XML umožňuje zobrazovat informace v řadě různých aplikací. Můžete se také přihlásit k odběru seznamů a knihoven nastavením upozornění, abyste se dověděli o případné změně jejich obsahu.

Tým může používat informační kanály jako způsob přizpůsobení obsahu pro členy týmu, kteří se přihlásí k jejich odběru, a jako nabídku odkazů na své weby. Informační kanály RSS představují snadný způsob sledování průběhu práce týmu a aktualizací projektů. Není nutné procházet více týmových webů, nejnovější zprávy nebo aktualizace z těchto webů jsou uživateli doručovány automaticky.

Správa pracovních postupů

Pracovní postupy umožňují uživatelům spolupráci na dokumentech a správu úkolů projektu díky využití specifických obchodních procesů u dokumentů a položek na webu. Pracovní postupy zajišťují, že se v rámci organizace používají konzistentní obchodní procesy. Zvyšují také efektivitu a produktivitu organizace, protože umožňují spravovat úkoly a kroky, které jsou součástí specifických obchodních procesů. To umožňuje uživatelům vykonávajícím tyto úkoly, aby se soustředili na vlastní práci, a nikoli na správu pracovního postupu.

Pracovní postupy mohou snížit náklady a čas nutný ke koordinaci běžných obchodních procesů, jako jsou schválení projektů nebo kontrola dokumentů, protože spravují a sledují úkoly prováděné zaměstnanci v rámci těchto procesů. Organizace může například vytvořit a zavést základní vlastní pracovní postup správy procesu schvalování konceptů dokumentů v knihovně dokumentů.

Práce s typy obsahu

Seznam nebo knihovna může podporovat více typů obsahu. Typy obsahu umožňují organizacím organizovat a spravovat velké množství obsahu a efektivněji s ním manipulovat. Jsou-li seznam nebo knihovna nastaveny tak, aby umožňovaly použití více typů obsahu, můžete přidat typy obsahu ze seznamu dostupných možností, které jsou v organizaci často používány, jako například marketingové prezentace nebo smlouvy.

Přidáním typu obsahu do seznamu nebo knihovny umožníte zařazení položek tohoto typu do příslušného seznamu či knihovny. Uživatelé pak mohou pomocí tlačítka Nová položka v tomto seznamu nebo knihovně vytvářet nové položky daného typu.

Jednou z hlavních výhod použití typů obsahu v seznamech nebo knihovnách je možnost zahrnutí několika typů položek nebo dokumentů do jediného seznamu či knihovny, přičemž každý typ může obsahovat jedinečná metadata nebo chování. Další informace o práci s typy obsahu naleznete v tématu Správa obsahu na webu služby SharePoint pomocí typů obsahu.