Připojení prostřednictvím proxy severu

Proxy server (dále jen proxy) je server počítačové sítě, který funguje jako prostředník mezi uživatelem a cílovým serverem. Prostřednictvím proxy se můžete mimo univerzitní síť připojit k elektronickým informačním zdrojům. Elektronické informační zdroje nabízí vědeckým a pedagogickým pracovníkům a studentům univerzity přístup k databázím z oblasti zemědělství, lesnictví, životního prostředí, potravinářství a ekonomiky. Dále přístup k předplaceným plným textům článků z časopisů renomovaných vydavatelství, hodnocení časopisů ve vědeckém světě (impaktfaktor) a Souborné katalogy České republiky. Proxy mohou využívat všichni studenti a zaměstnanci univerzity.

Návod pro připojení k proxy serveru

Aby nedošlo ke zneužití proxy serveru je přístup povolen pouze z autorizovaných IP adres. Pro zpřístupnění proxy (autorizování vaší IP) je nutné se nejprve z vašeho prohlížeče navštívit stránku http://proxy.mendelu.cz . V levém sloupci zvolte odkaz Přihlášení k proxy.

Budete vyzváni k přihlášení k proxy.mendelu.cz. Zadejte Váš login a heslo do UIS

Po úspěšném přihlášení je zobrazena stránka s vaším loginem a IP adresou. Pokud se vám nepodařilo přihlásit, zkontrolujte v Univerzitním informačním systému MENDELU v Brně (dále jen UIS) po přihlášení do Osobní administrativy v sekci Technologie a jejich správa v aplikaci Správa účtů, zda máte aktivní účet proxy.

Nyní lze provést nastavení proxy ve vašem prohlížeči. Přístup z vaší IP je povolen na 24 hodin. Nabízíme postupy pro v současnosti dva nejrozšířenější prohlížeče Internet Explorer 7.0 a Firefox 3.0.x.x . U Internet Exploreru (dále jen IE) si v nabídkové liště zvolíme Nástroje a potom Možnosti internetu. Nyní se nacházíme v nabídce Možností internetu, kde se přesuneme na záložku Připojení. V dolní části této karty zvolíme Nastavení místní sítě , na další kartě se již dostáváme k nastavení proxy serveru, v dolní části zaškrtneme použití proxy serveru pro LAN síť a do adresního pole vepíšeme proxy.mendelu.cz, změníme port na 5555 a potvrdíme OK a nastavení je hotovo a můžeme začít využívat elektronických informačních zdrojů jako na univerzitní síti.

Internet Explorer

U Internet Exploreru (dále jen IE) si v nabídkové liště zvolíme Nástroje a potom Možnosti internetu. Nyní se nacházíme v nabídce Možnosti internetu, kde se přesuneme na záložkuPřipojení. V dolní části této karty zvolíme Nastavení místní sítě , na další kartě se již dostáváme k nastavení proxy serveru, v dolní části zaškrtneme použití proxy serveru pro LAN síť a do adresního pole vepíšeme proxy.mendelu.cz, změníme port na 5555 a potvrdíme OK a nastavení je hotovo a můžeme začít využívat elektronických informačních zdrojů jako na univerzitní síti.

Firefox

Firefox (dále jen FF) je v nastavení obdobný jako IE. V nabídce Nástroje vybereme Možnosti. Nyní již v nabíce Možnosti zvolíme Rozšířené a zvolíme kartu Síť. Na této kartě v sekci Připojení vybereme Nastavení

V okně Nastavení připojení zvolíme Ruční konfigurace proxy serverů a do adresního okna HTTP proxy vepíšeme proxy.mendelu.cz a port 5555, potvrdíme OK a nastavení je hotovo a můžeme začít využívat elektronických informačních zdrojů jako na univerzitní síti.