Studentská kolejní síť

Limit přenosu dat


Limit přenesených dat na kolejní síti MENDELU je 40 GiB (celkový součet stažených a odeslaných dat) za posledních 7 dní. Při překročení limitu je restrikce formou blokace 10 dnů.

Svou statistiku přenesených dat mohou ubytovaní sledovat, po přihlášení do UIS, zde:
https://is.mendelu.cz/auth/wifi/statistika.pl?zalozka=2.

 

Tento limit byl stanoven na základě rozhodnutí Komise rektora pro informatiku, ze dne 10.6.2013.

Návody na připojení