MS Windows XP

Import certifikátů

Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z eduroam, tuto část návodu vynechte.

Nyní se dostáváme do aplikace, která nám umožní vygenerování hesla a nainstalování uživatelských certifikátů. V horní části stránky nalezneme tlačítko Vygenerovat certifikát jež nám umožní vygenerování hesla k osobnímu certifikátu, které budeme potřebovat při jeho instalaci. Nově vygenerovaný certifikát s platností půl roku se nám zobrazí ve střední části stránky.

Dále je nutné nainstalovat kořenový DER PKCS #12 certifikát certifikační autority, ten nalezneme v druhé skupině odkazů.

Po stisku na odkaz Stáhnout kořenový PKCS #12 DER certifikační autority zvolíme na kartě Otevřít. V případě, že nám prohlížeč nenabídne možnost Otevřít můžeme si aplikaci uložit na pevný disk, např. na plochu a kliknutím na ikonu certifikátu na ploše spustíme instalaci certifikátu. Dále na kartě Certifikát zvolíme Nainstalovat certifikát.

Nyní se jíž dostáváme do průvodce importu certifikátu, kde zvolíme Další. Na následující kartě vybereme Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu.

Na závěr ještě potvrdíme přidání certifikátu do kořenového úložiště.

A celý import je potvrzen informačním dialogovým oknem.

Druhou fází instalace sítě Eduroam je import Uživatelského základního PKCS # 12 (neboli PFX) certifikátu. V základní aplikaci zvolíme v první skupině odkazů Stáhnout uživatelský základní PKCS #12 (neboli PFX) certifikát.

Postup instalace je obdobný jako u předchozího certifikátu. Významnějším rozdílem je, že při importu základního certifikátu budeme potřebovat již dříve vygenerované heslo.

Na obou kartách Průvodce importem certifikátu zvolíme Další.

Dále vložíme již dříve vygenerované heslo k certifikátu. Heslo je nutné opsat nelze je zkopírovat a vložit do okna.

Po správně vloženém hesle necháme Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu a na další kartě potvrdíme dokončení importu certifikátu. Správné dokončení instalace je opět oznámeno informačním boxem.

Spuštění služby Automatické nastavení pevné sítě pro podporu 802.1X

Ověřování nastavíme v nabídce START => Nastavení => Ovládací panely, kde zvolíme ikonu Nástroje pro správu

Vybereme ikonu Služby

Z nabídky Služeb vybereme Automatické nastavení pevné sítě. Pravým tlačítkem myši na službu zobrazíme menu a vybereme volbu Vlastnosti.

V zobrazeném okně službu spustíme kliknutím na tlačítko Spustit.

Nyní zkontrolujte, jestli Typ spouštění je Automaticky, pokud ne, změňte ho. Potom klikněte na tlačítko Použít. Tímto je nastavení dokončeno.(Tento poslední krok je volitelný a pro správné fungování není nutný. Nastavíte-li Typ spouštění na Automaticky, nebude potřeba znovu provádět tyto kroky při příštím spuštění počítače).

Nastavení podpory ověřování v síťovém připojení

V nabídce Start zvolte položku Nastavení => Síťová připojení

Právým tlačítkem myší klepněte na dané síťové připojení a zvolte položku Vlastnosti

Na kartě Ověřování zaškrtněte možnost Povolit ověřování podle standardu IEE 802.1X. Pak klepněte na tlačítko Nastavení

Zaškrtněte přislušné možnosti dle obrázku a vyberte z nabídky certifikátů certifikát MENDELU. Potvrďte tlačítkem OK

Po dokončení nastavení doporučujeme síťový kabel odpojit a připojit znovu. Nyní byste měli být úspěšně připojeni ke kolejní síti.