Stránky v rámci redakčního systému Emersion CMS

Redakční systém (dále jen RS) je určen pro webové prezentace ústavů/oddělení/projektů, které ke své činnosti nevyžadují použití jazyka PHP nebo databázový server. Stránky ústavu/pracoviště/fakulty zřizuje univerzitní webmaster na základě odůvodněné žádosti schválené vedoucím příslušného ústavu nebo děkanem fakulty. V případě ostatních účelových stránek je nutné odborné posouzení ze strany ÚIT. Odpovědnost za obsah nese uživatel uvedený v žádosti o založení stránek, případně osoba pověřená správou stránek či příslušné sekce. Metodickou podporu zajišťuje příslušný webmaster nebo systémový integrátor.

 

Projektové stránky

Projektové stránky jsou určeny pouze a výhradně pro webové prezentace ústavů/oddělení/projektů, které ke své činnosti vyžadují použití jazyka PHP nebo databázový server (Oracle, MySQL, PostgreSQL) a není tudíž možné tyto stránky provozovat v RS. Pro zabezpečenou komunikaci https je k dispozici v rámci Redakčního systému i na serveru Kiwi využití SSL certifikátů. Stránky zakládá univerzitní integrátor na základě schválené žádosti podané vedoucím ústavu nebo děkanem fakulty vedoucímu Ústavu informačních technologíí (ÚIT). Žádost musí být schválena vedoucím ÚIT. Žádost musí obsahovat i požadavky na typy a kapacitu technologií. V případě zřízení projektových stránek je žadatel informován o jejich vzniku a poučen o dalším postupu a užívání. Odpovědnost za obsah nese uživatel uvedený v žádosti o založení stránek.