Redakční systém Emersion CMS

Tiskové funkce a rozšíření připravená pro MENDELU

Dodavatelská firma připravila pro MENDELU, nové funkce a u některých funkcí rozšíření, která nejsou uvedena v nápovědě ani ve videomanuálu. Popis těchto rozšíření je uveden níže. Při kopírování funkce do stánky vkládejte funkci do stránky jako prostý text pomocí ikony Vložit jako prostý text v editoru!

Výpis článků (i do kartiček)

Pro výpis článků je volána standardní funkce redakčního systému. 

{FUNCTION["po-modules-news-board"](id="10", count="3", print="full", pager="1", start-from="1", perex-lenght="500")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • id = číslo zobrazované kategorie, pokud neuvedeno tak vypíše články ze všech kategorií
 • eid = číslo nezobrazované kategorie (exclude ID)
 • homeid = číslo zobrazované domovské kategorie
 • ehomeid = číslo nezobrazované domovské kategorie
 • count = počet záznamů na stránce
 • print = název tiskové funkce [full, title, title_and_perex, full_mendelu_category]
 • pager = zobrazit stránkování [0, 1]
 • pagerid = ID pro rozlišení stránkovacího objektu
 • css-class = název CSS třídy
 • css-id = název CSS id
 • start-from = pořadí položky od které výpis začíná
 • perex-lenght = počet znaků v perexu
 • from = zahájí výpis článků od zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-01-01"
 • to = vypíše články do zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-06-30"
 • days-ago = počet dnů od zveřejnění

Pro výpis do "kartiček" (jak je tomu na úvodní stránce MENDELU) je nastaven parametr print="full_mendelu_category".

 

Výpis pořádaných akcí

Pro výpis akcí doporučujeme použít novou funkci, která má rozšířené parametry pro specifikaci výpisu akcí.

{FUNCTION["po-modules-actions-board-v2"](id="7", count="10", print="full", pager="1", css-class="events", start-from="1", perex-lenght="500")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • id = číslo zobrazované kategorie
 • eid = číslo nezobrazované kategorie (exclude ID)
 • homeid = číslo zobrazované domovské kategorie
 • ehomeid = číslo nezobrazované domovské kategorie
 • count = počet záznamů na stránce
 • print = název tiskové funkce [full, title, title_and_perex]
 • pager = zobrazit stránkování [0, 1]
 • pagerid = ID pro rozlišení stránkovacího objektu
 • css-class = název CSS třídy
 • css-id = název CSS id
 • start-from = pořadí položky od které výpis začíná
 • perex-lenght = počet znaků v perexu
 • from = zahájí výpis akcí od zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-01-01"
 • to = vypíše akce do zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-06-30"
 • priority = parametr ruší předřazení akcí [0]
 • sort = způsob řazeni vzestupně, sestupně [desc, asc]
 • mod = změna modu funkce, mod archive vypíše ukončené akce [archive]

 

Výpis pořádaných akcí do kalendáře

Pro výpis akcí do kalendáře slouží funkce připravená po MENDELU.

{FUNCTION["po-modules-actions-calendar-thumbs"]()}

Funkce může mít parametr: category = číslo zobrazované kategorie. Parametr lze předat i odkazem, pak má parametr v odkazu vyšší prioritu.

Důležité upozornění: Na stránce se kalendář zobrazí korektně pouze pokud není zároveň vypisován i malý kalendář (např. v levém menu). Pro výpis kalendáře je vhodné použit šablony "MENDELU - 1col" nebo "FAKULTY - 1col. Barvu pozadí bubliny může upravit univerzitní webmaster.

Pozn.: Náhled kalendáře.

Výpis RSS kanálů

Pro výpis RSS kanálů do stránky použijeme standardní funkcí redakčního systému.

{FUNCTION["rss-agregator"](channel="http://kurzy.mendelu.cz/rss/IT.xml", print="full", start-from="1", count="10")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • chanel = url RSS kanálu [url]
 • print = vypsání včech informací z RSS, nebo jen názvů [full, rss_brief]
 • start-from = začátek výpisu od článku [1, číslo]
 • count = celé kladné číslo pro omezení počtu vypsaných článků [10, číslo]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota, parametr není nutno zadávat.

 

Výpis seznamu stránek - menu

Pro výpis seznamu stránek (menu) slouží standardní funkce redakčního systému. Obsah a forma výpisu je dána parametrem ID.

{FUNCTION["po-seo-menu"](id="31")}

Parametr ID může nabývat těchto hodnot:

 • 31 = standardní formátované menu používané v instalaci pro MENDELU
 • 54 = seznam podstránek aktuální stránky formátovaný
 • 55 = seznam podstránek aktuální stránky
 • 58 = seznam podstránek aktuální stránky formátovaný jako typ č. 31
 • 59 = seznam stránek v první úrovni webu

 

Výpis dokumentů veřejné složky dokumentového serveru

Pro výpis dokumentů ze složek ve veřejné části dokumentového serveru byla pro MENDELU připravena nová funkce.

{FUNCTION["document-list"](id="39365", print="filesTable", sortBy="create", sort="desc", count="100")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • id = id adresáře v dokumentovém serveru [celé číslo]
 • print = vypsání seznamu nebo tabulky dokumentů [filesList, filesTable]
 • sortBy = řazení podle [create, modify, name]
 • sort = způsob řazeni vzestupně, sestupně [desc, asc]
 • count = neuvedeno - vypíše všechy dokumenty, nebo jakékoliv celé kladné číslo pro omezení počtu vypsaných dokumentů
 • auth = 0 1 - vytvoří odkaz pro dokument v neveřejné části DS

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

Důležité upozornění: Aby nedocházelo k neustálému dotazování vzdáleného serveru, provádí se dotaz na dokumentový server vždy po půl hodině, případně ihned po přeuložení stránky s tiskovou funkcí. Pokud tedy někdo nahraje nový dokument do složky na dokumentovém serveru, zobrazí se změna nejpozději po půl hodině od předchozího zobrazení stránky.

Pro odkaz na jednotlivé dokumenty z veřejné části dokumentového serveru použijte adresu podle vzoru:
http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=1234;download=56789.

 

Výpis základních informací o osobě z univerzity 

Vytvořením odkuzu na stránku s číslem 26370 a parametrem ?osoba=číslo, nebo ve tvaru /lide-na-mendelu?osoba=číslo , kde číslo je identifikační číslo osoby v UIS, se otevře stránka ve které budou zobrazeny základní kontakntí informace k požadované osobě z veřejné části UIS.

Příklad:  URL adresa odkazu pro zobrazení univerzitního webmastera: /lide-na-mendelu?osoba=10199

 

Výpis členů orgánů univerzity

Níže uvedená funkce zpracovává informace o členech univerzitních orgánů dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-organy"](organ="1", tisk="seznam")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • organ = identifikační číslo orgánu v UIS  [celé číslo] číselník *
 • tisk = vypsání seznamu nebo rozšířeného seznamu  [seznam, iseznam]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo orgánu v UIS je uvedeno v adrese stránky konkrétního orgánu jako parametr clenove, viz obrázek.

Doporučení: Parametr číslo orgánu lze předat stránce i odkazem. Okaz musí být ve formátu čísloStrany?organ=IdOrgánu, např.: 25753?organ=1

 

Výpis seznamu zaměstnanců pracoviště

Níže uvedená funkce vypisuje informce uvedené pod odkazem "Zaměstnanci" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-zamestnanci"](pracoviste="1", tisk="vizitka", fotka="1", externi="1")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • pracoviste = id pracoviště v UIS  [celé číslo] číselník *
 • tisk = vypsání seznamu zaměsnanců pracoviště  [seznam, iseznam, vizitka]
 • fotka = při tisku metodou vizitka je možnost zobrazit i fotku pracovníka z UIS [0, 1]
 • externi = výpis xterních pracovníků pracoviště [0,1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo pracoviště v UIS je uvedeno v adrese stránky konktétního pracoviště jako parametr id, viz obrázek.

Doporučeni: Parametr číslo prcoviště lze předat stránce i odkazem. Okaz musí být ve formátu čísloStrany?pracoviste=IdPracoviste, např.: 25778?pracoviste=217

 

Výpis seznamu doktorandů pracoviště

Níže uvedená funkce vypisuje doktorandy uvedené pod odkazem "Telefonní seznam" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-doktorandi"](pracoviste="1", tisk="vizitka", fotka="1")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • pracoviste = id pracoviště v UIS  [celé číslo] číselník *
 • tisk = vypsání seznamu zaměsnanců pracoviště  [seznam, iseznam, vizitka]
 • fotka = při tisku metodou vizitka je možnost zobrazit i fotku pracovníka z UIS [0, 1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo pracoviště v UIS je uvedeno v adrese stránky konktétního pracoviště jako parametr id, viz obrázek.

 

Výpis seznamu pracovištěm garantovaných předmětů

Níže uvedená funkce vypisuje informce uvedené pod odkazem "Garantované předměty" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-predmety"](pracoviste="1", nazev="0")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • pracoviste = id pracoviště v UIS [celé číslo] číselník *
 • nazev = výpis názvu pracoviště nad seznamem předmětů [0, 1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo pracoviště v UIS je uvedeno v adrese stránky konktétního pracoviště jako parametr id, viz obrázek.

Doporučeni: Parametr číslo prcoviště lze předat stránce i odkazem. Okaz musí být ve formátu čísloStrany?pracoviste=IdPracoviste, např.: 27074?pracoviste=8

 

Výpis informací o studijním oddělení

Níže uvedená funkce vypisuje informce uvedené pod odkazem "Studijní oddělení" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-stud-odd"](fakulta=2, fotka=0)}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • fakulta = id fakulty v UIS  [celé číslo] číselník
 • fotka = možnost zobrazit i fotku pracovníka z UIS [0, 1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

 

Výpis oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Níže uvedená funkce vypisuje seznam oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č..., zadaných na studijním oddělení.

{FUNCTION["rek-oznameni"](fakulta="af", count="25")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • fakulta = neuvedeno = mendelu, omezení výpisu na univerzitní součást  [af, ldf, pef, zf, frrms, icv, rek, mendelu]
 • count = neuvedeno - vypíše všechna oznámení, nebo celé číslo jako počet oznámení na jedné stránce

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

Doporučeni:

Doporučené znění informace nad tabulkou pro fakulty: Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty. Dle uvážení je možné na stránku přidat úřední hodiny nebo odkaz na studijní oddělení.

 

Výpis habilitačních a pofesorských řízení

Níže uvedená funkce vypisuje seznam habilitačních a pofesorských řízení.

{FUNCTION["rek-hpr"](fakulta="af", rizeni="P")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • fakulta = neuvedeno = mendelu, omezení výpisu na univerzitní součást [af, ldf, pef, zf, frrms, icv, mendelu]
 • rizeni= druh řízení [H, P]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

 

AF: 14
LDF: 38
PEF: 2
ZF: 60
FRRMS: 23
ICV: 220