Redakční systém Emersion CMS

Tiskové funkce a rozšíření připravená pro MENDELU

Dodavatelská firma připravila pro MENDELU, nové funkce a u některých funkcí rozšíření, která nejsou uvedena v nápovědě ani ve videomanuálu. Popis těchto rozšíření je uveden níže. Při kopírování funkce do stánky vkládejte funkci do stránky jako prostý text pomocí ikony Vložit jako prostý text v editoru!

Výpis článků (i do kartiček)

Pro výpis článků je volána standardní funkce redakčního systému. 

{FUNCTION["po-modules-news-board"](id="10", count="3", print="full", pager="1", start-from="1", perex-lenght="500")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • id = číslo zobrazované kategorie, pokud neuvedeno tak vypíše články ze všech kategorií
 • eid = číslo nezobrazované kategorie (exclude ID)
 • homeid = číslo zobrazované domovské kategorie
 • ehomeid = číslo nezobrazované domovské kategorie
 • count = počet záznamů na stránce
 • print = název tiskové funkce [full, title, title_and_perex, full_mendelu_category]
 • pager = zobrazit stránkování [0, 1]
 • pagerid = ID pro rozlišení stránkovacího objektu
 • css-class = název CSS třídy
 • css-id = název CSS id
 • start-from = pořadí položky od které výpis začíná
 • perex-lenght = počet znaků v perexu
 • from = zahájí výpis článků od zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-01-01"
 • to = vypíše články do zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-06-30"
 • days-ago = počet dnů od zveřejnění

Pro výpis do "kartiček" (jak je tomu na úvodní stránce MENDELU) je nastaven parametr print="full_mendelu_category".

 

Výpis pořádaných akcí

Pro výpis akcí doporučujeme použít novou funkci, která má rozšířené parametry pro specifikaci výpisu akcí.

{FUNCTION["po-modules-actions-board-v2"](id="7", count="10", print="full", pager="1", css-class="events", start-from="1", perex-lenght="500")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • id = číslo zobrazované kategorie
 • eid = číslo nezobrazované kategorie (exclude ID)
 • homeid = číslo zobrazované domovské kategorie
 • ehomeid = číslo nezobrazované domovské kategorie
 • count = počet záznamů na stránce
 • print = název tiskové funkce [full, title, title_and_perex]
 • pager = zobrazit stránkování [0, 1]
 • pagerid = ID pro rozlišení stránkovacího objektu
 • css-class = název CSS třídy
 • css-id = název CSS id
 • start-from = pořadí položky od které výpis začíná
 • perex-lenght = počet znaků v perexu
 • from = zahájí výpis akcí od zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-01-01"
 • to = vypíše akce do zadaného dne [rok-mesic-den] např. "2014-06-30"
 • priority = parametr ruší předřazení akcí [0]
 • sort = způsob řazeni vzestupně, sestupně [desc, asc]
 • mod = změna modu funkce, mod archive vypíše ukončené akce [archive]

 

Výpis pořádaných akcí do kalendáře

Pro výpis akcí do kalendáře slouží funkce připravená po MENDELU.

{FUNCTION["po-modules-actions-calendar-thumbs"]()}

Funkce může mít parametr: category = číslo zobrazované kategorie. Parametr lze předat i odkazem, pak má parametr v odkazu vyšší prioritu.

Důležité upozornění: Na stránce se kalendář zobrazí korektně pouze pokud není zároveň vypisován i malý kalendář (např. v levém menu). Pro výpis kalendáře je vhodné použit šablony "MENDELU - 1col" nebo "FAKULTY - 1col. Barvu pozadí bubliny může upravit univerzitní webmaster.

Pozn.: Náhled kalendáře.

Výpis RSS kanálů

Pro výpis RSS kanálů do stránky použijeme standardní funkcí redakčního systému.

{FUNCTION["rss-agregator"](channel="http://kurzy.mendelu.cz/rss/IT.xml", print="full", start-from="1", count="10")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • chanel = url RSS kanálu [url]
 • print = vypsání včech informací z RSS, nebo jen názvů [full, rss_brief]
 • start-from = začátek výpisu od článku [1, číslo]
 • count = celé kladné číslo pro omezení počtu vypsaných článků [10, číslo]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota, parametr není nutno zadávat.

 

Výpis seznamu stránek - menu

Pro výpis seznamu stránek (menu) slouží standardní funkce redakčního systému. Obsah a forma výpisu je dána parametrem ID.

{FUNCTION["po-seo-menu"](id="31")}

Parametr ID může nabývat těchto hodnot:

 • 31 = standardní formátované menu používané v instalaci pro MENDELU
 • 54 = seznam podstránek aktuální stránky formátovaný
 • 55 = seznam podstránek aktuální stránky
 • 58 = seznam podstránek aktuální stránky formátovaný jako typ č. 31
 • 59 = seznam stránek v první úrovni webu

 

Výpis dokumentů veřejné složky dokumentového serveru

Pro výpis dokumentů ze složek ve veřejné části dokumentového serveru byla pro MENDELU připravena nová funkce.

{FUNCTION["document-list"](id="39365", print="filesTable", sortBy="create", sort="desc", count="100")}

Parametry mohou nabývat těchto hodnot:

 • id = id adresáře v dokumentovém serveru [celé číslo]
 • print = vypsání seznamu nebo tabulky dokumentů [filesList, filesTable]
 • sortBy = řazení podle [create, modify, name]
 • sort = způsob řazeni vzestupně, sestupně [desc, asc]
 • count = neuvedeno - vypíše všechy dokumenty, nebo jakékoliv celé kladné číslo pro omezení počtu vypsaných dokumentů
 • auth = 0 1 - vytvoří odkaz pro dokument v neveřejné části DS

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

Důležité upozornění: Aby nedocházelo k neustálému dotazování vzdáleného serveru, provádí se dotaz na dokumentový server vždy po půl hodině, případně ihned po přeuložení stránky s tiskovou funkcí. Pokud tedy někdo nahraje nový dokument do složky na dokumentovém serveru, zobrazí se změna nejpozději po půl hodině od předchozího zobrazení stránky.

Pro odkaz na jednotlivé dokumenty z veřejné části dokumentového serveru použijte adresu podle vzoru:
http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=1234;download=56789.

 

Výpis základních informací o osobě z univerzity 

Vytvořením odkuzu na stránku s číslem 26370 a parametrem ?osoba=číslo, nebo ve tvaru /lide-na-mendelu?osoba=číslo , kde číslo je identifikační číslo osoby v UIS, se otevře stránka ve které budou zobrazeny základní kontakntí informace k požadované osobě z veřejné části UIS.

Příklad:  URL adresa odkazu pro zobrazení univerzitního webmastera: /lide-na-mendelu?osoba=10199

 

Výpis členů orgánů univerzity

Níže uvedená funkce zpracovává informace o členech univerzitních orgánů dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-organy"](organ="1", tisk="seznam")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • organ = identifikační číslo orgánu v UIS  [celé číslo] číselník *
 • tisk = vypsání seznamu nebo rozšířeného seznamu  [seznam, iseznam]
 • gdpr = výpis jména osoby z MENDELU bez odkazu na více informací o osobě [0, 1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo orgánu v UIS je uvedeno v adrese stránky konkrétního orgánu jako parametr clenove, viz obrázek.

Doporučení: Parametr číslo orgánu lze předat stránce i odkazem. Okaz musí být ve formátu čísloStrany?organ=IdOrgánu, např.: 25753?organ=1

 

Výpis seznamu zaměstnanců pracoviště

Níže uvedená funkce vypisuje informce uvedené pod odkazem "Zaměstnanci" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-zamestnanci"](pracoviste="1", tisk="vizitka", fotka="1", externi="1")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • pracoviste = id pracoviště v UIS  [celé číslo] číselník *
 • tisk = vypsání seznamu zaměsnanců pracoviště  [seznam, iseznam, vizitka]
 • fotka = při tisku metodou vizitka je možnost zobrazit i fotku pracovníka z UIS [0, 1]
 • externi = výpis xterních pracovníků pracoviště [0,1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo pracoviště v UIS je uvedeno v adrese stránky konktétního pracoviště jako parametr id, viz obrázek.

Doporučeni: Parametr číslo prcoviště lze předat stránce i odkazem. Okaz musí být ve formátu čísloStrany?pracoviste=IdPracoviste, např.: 25778?pracoviste=217

 

Výpis seznamu doktorandů pracoviště

Níže uvedená funkce vypisuje doktorandy uvedené pod odkazem "Telefonní seznam" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-doktorandi"](pracoviste="1", tisk="vizitka", fotka="1")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • pracoviste = id pracoviště v UIS  [celé číslo] číselník *
 • tisk = vypsání seznamu zaměsnanců pracoviště  [seznam, iseznam, vizitka]
 • fotka = při tisku metodou vizitka je možnost zobrazit i fotku pracovníka z UIS [0, 1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo pracoviště v UIS je uvedeno v adrese stránky konktétního pracoviště jako parametr id, viz obrázek.

 

Výpis seznamu pracovištěm garantovaných předmětů

Níže uvedená funkce vypisuje informce uvedené pod odkazem "Garantované předměty" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-predmety"](pracoviste="1", nazev="0")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • pracoviste = id pracoviště v UIS [celé číslo] číselník *
 • nazev = výpis názvu pracoviště nad seznamem předmětů [0, 1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

* Identifikační číslo pracoviště v UIS je uvedeno v adrese stránky konktétního pracoviště jako parametr id, viz obrázek.

Doporučeni: Parametr číslo prcoviště lze předat stránce i odkazem. Okaz musí být ve formátu čísloStrany?pracoviste=IdPracoviste, např.: 27074?pracoviste=8

 

Výpis informací o studijním oddělení

Níže uvedená funkce vypisuje informce uvedené pod odkazem "Studijní oddělení" u jednotlivých pracovišť dostupných z veřejné části UIS.

{FUNCTION["uis-stud-odd"](fakulta=2, fotka=0)}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • fakulta = id fakulty v UIS  [celé číslo] číselník
 • fotka = možnost zobrazit i fotku pracovníka z UIS [0, 1]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

 

Výpis oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Níže uvedená funkce vypisuje seznam oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č..., zadaných na studijním oddělení.

{FUNCTION["rek-oznameni"](fakulta="af", count="25")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • fakulta = neuvedeno = mendelu, omezení výpisu na univerzitní součást  [af, ldf, pef, zf, frrms, icv, rek, mendelu]
 • count = neuvedeno - vypíše všechna oznámení, nebo celé číslo jako počet oznámení na jedné stránce

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

Doporučeni:

Doporučené znění informace nad tabulkou pro fakulty: Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty. Dle uvážení je možné na stránku přidat úřední hodiny nebo odkaz na studijní oddělení.

 

Výpis habilitačních a profesorských řízení

Níže uvedená funkce vypisuje seznam habilitačních a pofesorských řízení.

{FUNCTION["rek-hpr"](fakulta="af", rizeni="P")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • fakulta = neuvedeno = mendelu, omezení výpisu na univerzitní součást [af, ldf, pef, zf, frrms, icv, mendelu]
 • rizeni = druh řízení [H, P]

Pozn. Tučně je výchozí hodnota.

 

Omezení zobrazení webu dle IP klienta

Níže uvedená funkce omezuje zobrazení webu dle IP klienta. Doporučené umístění funkce je na začátku obsahového bloku "Top menu", který se standardně vypisuje jako první.

{FUNCTION["rek-only-ip"](ip="198.24.57.17; 195.178.73.237", mendelu="1")}

Parametry funkce mohou nabývat těchto hodnot:

 • ip = povolení zobrazení pro uvedené IP adresy, více adres je nutné oddělit střdníkem
 • mendelu = povolení zobrazení z univerzitní sítě [1, 0]

 

 

AF: 14
LDF: 38
PEF: 2
ZF: 60
FRRMS: 23
ICV: 220