MS Windows XP

Nejprve v nabídce Start vybereme položku Tento počítač.

Dále pokračujeme v nabídkové liště Nástroje a klepneme na Připojit síťovou jednotku

Zobrazí se nám okno pro připojení síťové jednotky. Zvolíme Síťovou jednotku např. Z: a do pole Složka vepíšeme adresu serveru \\disk.mendelu.cz\login (kde login je náš login do UIS) a pokračujeme kliknutím na tlačítko Dokončit.

V dalším okně jsme vyzváni k zadání Uživatelského jména a Hesla (obr. 57). Používáme stejné jméno a heslo
jako pro přístup do UIS.

Po úspěšném ověření je připojená disková jednotka vidět ve složce Tento počítač - Síťové jednotky