Připojení ke kolejní síti

Pro připojení ke kolejní síti se využívá protokol 802.1X. IEEE 802.1X je v informatice protokol, který umožňuje jednoduché a efektivní zabezpečení fyzického přístupu do počítačové sítě. Pokud je do síťového portu (např. switche) připojeno nové zařízení, je port zablokován (neumožňuje přenos dat) dokud nejsou poskytnuty autentizační údaje. Níže najdete obrázkové návody pro jednotlivé operační systémy.

Návody pro připojení

Obnova osobního certifikátu

Osobní certifikát je nutno každý půlrok vygenerovat a znovu nainstalovat pro úspěšné připojení k síti. V některých systémech může přítomnost již expirovaného certifikátu způsobovat problémy, proto doporučujeme je smazat. Návod na odstranění expirovaných certifikátů.

 

Časté dotazy 

Při pokusu o přihlášení se vyskytuje chyba: "No more sessions allowed for user ..."

Tato hláška znamená, že jste přihlášen/a na více zařízeních pomocí webové autentizace. Může se to také vyskytovat při použití routeru v kolejní síti. Po odhlášení ze zařízení či odpojení routeru se zkuste přihlásit znovu. Případně zkuste přihlášení pomocí 802.1x certifikátů, které můžete používat na více zařízeních.

When you try to log in, there is displayed error: "No more sessions allowed for user..."

This message means that you are logged in more devices via web authentization. It also occurs when using router in dormitory school network. After logging out the device or disconnecting router try to log in again. If you are not succesfull try to log in via 802.1x certificates which you can use on more devices.

Mohu někde zjistit, kolik dat jsem kdy přenesl a z jakých zařízení jsem se přihlašoval?

Ano, na https://is.mendelu.cz/auth/wifi/statistika.pl?zalozka=2 si můžete zobrazit statistiku přenesených dat pod svým účtem. Krom množství přenesených dat můžete vidět i MAC adresu zařízení, z něhož přihlášení probíhalo.